1 of 16

Slide Notes

DownloadGo Live

Lew Nikołajewicz Gumilow

Published on Nov 19, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

Lew Nikołajewicz Gimiłow

jako historyk cywilizacji rosyjskiej

Lew Nikołajewicz Gumiłow urodził się 1 października 1912 roku, zmarł 15 czerwca 1992r. Rosyjski historyk, geograf, etnolog, antropolog, orientalista. Znany ze swoich nieortodoksyjnych teorii o etnogenice.

Starał się wyjaśnić zjawisko fal migracji ludności stepowej z terenów dzisiejszej Syberii i Centralnej Azji poprzez czynniki geograficzne min.: oddziaływanie promieniowania słonecznego, które wpływa na wielkość pastwisk, a co za tym idzie - na hodowlę bydła. Wg. tego zamysłu kiedy stepy drastycznie się kurczyły nomadzi z Centralnej Azji zaczęli wędrować na bardziej żyzne pastwiska Europy i Chin.

Dla opisania powstania i ewolucji grup etnicznych Gumilow przedstawił koncepcję "zafascynowania" (passionarity).

Teorię"zafascynowania" można rozumieć jako wewnętrzne przekonanie na temat zamierzonego działania, które zawsze będzie miało na celu zmianę środowiska - jako społeczeństwo jak i szeroko rozumianego środowiska naturalnego.

Mapa migracji ludności wg. Lwa N. Gumilowa

Osiągnięcie upragnionego celu funkcjonowało na zasadzie wytworu wyobraźni, a nie przemyślanego wyboru, dlatego często taki wybór był destrukcyjny dla osoby, która się na niego decydowała.

Gumilow uważał, jako charakterystyczne psychologiczne powielania genetyczne, które odbiegają od normalnego zachowania gatunku i są przeciwne instynktowi samozachowawczemu.

Gumilow sądził, że każda grupa etniczna przechodzi przez te same stany "życia cywilizacyjnego":
- narodziny
- rozwój
- stan dojrzałości
- przekwitanie
- schyłek wieku
- pamięć pośmiertna

W momencie osiągnięcia punktu kulminacyjnego "passionarity" rozpoczynają się wielkie podboje. Gumilow ocenił, że Europa jest obecnie na etapie "przekwitania" (inertia). Dla porównania tzw "wielkie podobje" = cywilizacyjne apogeum świata arabskiego dopiero się rozpoczynają.

Niektóre środowiska naukowe krytykują teorie Gumilowa posądzając go o antysemityzm. Wg tych naukowców nie rozszerzył on etnologicznego ekumenizmu o kwestię średniowiecznych Żydów - traktował ich jako pasożytniczne klasy mieszczańskie, które dominowały nad Kazarami i były bardziej podporządkowane kulturze Wschodnich Słowian.

Niektóre środowiska naukowe krytykują teorie Gumilowa posądzając go o antysemityzm. Wg tych naukowców nie rozszerzył on etnologicznego ekumenizmu o kwestię średniowiecznych Żydów - traktował ich jako pasożytniczne klasy mieszczańskie, które dominowały nad Kazarami i były bardziej podporządkowane kulturze Wschodnich Słowian.

Lista prac naukowych

 • The Hsiung-nu (1960)
 • Starożytni Turcy (1964)
 • Szukając wyimaginowanego Królestwa - legenda Królestwa Księdza Jana (1970)
 • The Hsiung-nu w Chinach (1974)
 • Etnogeneza i biosfera Ziemi (1978)

Lista prac naukowych

 • Starożytna Ruś i Wielkie Stepy (1989)
 • Koniec i Nowy Początek (1989)
 • Od Rusi do Rosji (1992)

Bibliografia:

 • A. Janicki, Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992), IBIDEM, 2011
 • B. Gołąbek, L. Gumiłow i A. Dugin (...), Wyd. UJ, 2012
 • M. Zuber, Wpływ koncepcji eurazjatyzmu na pisarstwo historyczne, PDF

Dziękujemy za uwagę!

Prezentację przygotowali: Apolonia Cichocka i Tomasz Grabda